دومین اردوی آمادگی تیم دو ومیدانی آقایان و بانوان استان

4:30 :.: 26 اردیبهشت 1395

برگزاری اولین مجمع عمومی و سالیانه هیئت استان

4:30 :.: 20 اردیبهشت 1395

کسب مقام سوم توسط ورزشکاران جانباز و معلول استان

4:30 :.: 19 اردیبهشت 1395

دوازدهمین اردوی امادگی تیم ملی تیراندازی جانبازان و معلولین

4:30 :.: 15 فروردین 1395

تیروکمان

4:30 :.: 15 فروردین 1395

اولین اردوی آمادگی تیم ملی بسکتبال باویلچر

4:30 :.: 15 فروردین 1395

یازدهمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی تیراندازی جانبازان و معلولین

3:30 :.: 10 اسفند 1394

مسابقات وزنه برداری جانبازان و معلولین قهرمانی استان
یادواره شهدای مدافع حرم

3:30 :.: 10 اسفند 1394

اردوی متصل به اعزام به مسابقات بین المللی 2016 فزاع امارات

3:30 :.: 10 اسفند 1394

اردوی متصل به اعزام به مسابقات بین المللی 2016 فزاع امارات

3:30 :.: 10 اسفند 1394